AANMELDEN BILLIT Billit-logo

Belangeloos én zorgeloos werken als vrijwilliger

Geen salaris, maar niet gratis

Voor vrijwilligerswerk krijg je natuurlijk geen loon. Dat spreekt voor zich. Toch betekent dat niet dat je volledig gratis werkt, want je onkosten mogen – binnen de perken – wél vergoed worden.

Wat houdt het vrijwilligersstatuut in?

Personen die hulplijnen bemannen, een handje toesteken op een event, bijspringen bij de brandweer of minder mobiele mensen vervoeren, … vrijwilligers vind je in allerlei sectoren en organisaties. Zij worden daarvoor niet betaald maar mogen wel een onkostenvergoeding ontvangen.

Hoe worden je onkosten vergoed? Het kan gaan om een forfaitaire vergoeding en/of kilometervergoeding of een terugbetaling van de werkelijke kosten (mits bewijzen), eventueel aangevuld met gelegenheidsgeschenken.

Wist je trouwens dat sinds kort ook bestuursvrijwilligers een vrijwilligersstatuut kunnen krijgen? Het gaat dan over personen die vergaderingen organiseren en nieuwkomers onthalen, maar ook over penningmeesters of mandatarissen die hun rol onbezoldigd vervullen.

Ook zij krijgen eventueel een terugbetaling van hun onkosten. Let wel: een zitpenning is geen onkostenvergoeding. Op zitpenningen betaal je met andere woorden wél belastingen.

En nog een nieuwigheid sinds 21 april 2019: de onkostenvergoeding is niet langer vatbaar voor beslag of overdracht. Dat is bijvoorbeeld van belang voor personen met schulden.

Forfaitaire kostenvergoeding

In principe moet je als vrijwilliger voor al je onkosten een bewijs voorleggen. Maar in realiteit is dat niet nodig zolang je vergoeding onder het maximumbedrag blijft. In 2019 ligt de grens op 34,71 euro per dag of 1.388,40 euro per jaar.

Daar zijn bovendien enkele uitzonderingen op voor bepaalde functies en sectoren. Denk dan aan helpende handen in de sportsector, maar ook mensen die dag- of nachtoppas bij hulpbehoevenden zijn of vrijwilligers in het (niet-dringende) ziekenvervoer. Voor hen ligt de jaargrens iets hoger, namelijk op 2.459,90 euro vergoeding per kalenderjaar.

Kilometervergoeding

Naast de forfaitaire vergoeding, kan de organisatie ook je vervoerskosten terugbetalen. Als je over de nodige bewijzen beschikt, mag men je 2.000 km per jaar vergoeden. Natuurlijk geldt deze maximumgrens niet voor personen die vervoer van mensen als vrijwilligersfunctie hebben.

De vergoedingen zijn gebaseerd op de verplaatsingskosten waar ambtenaren recht op hebben en wordt telkens eind juni opnieuw vastgelegd. Van 1 juli 2018 tot 30 juni 2019 bedraagt de vergoeding 0,3573 euro per km. Van 1 juli 2019 tot 30 juni 2020 is dit 0,3632 euro per km.

Werkelijke onkosten

Een vrijwilliger kan dus geen forfaitaire vergoeding krijgen hoger dan de genoemde bedragen. Zijn je onkosten toch groter? Dan moet je de nodige bewijzen voorleggen en worden die bij goedkeuring ook terugbetaald.

Occasionele geschenken

Ben je 10, 25 of een ander mooi aantal jaren vrijwilliger binnen dezelfde organisatie? Vieren jullie de eindejaarsfeesten? Dan mag je door de organisatie beloond worden met een geschenk. Dit geschenk telt niet mee in de berekening van je maximale onkostenvergoeding. Net zoals bij ambtenaren zijn die geschenken wel onderhevig aan bepaalde regels en beperkingen.

Meer weten? Neem een kijkje op vrijwilligerswerk.be en contacteer ons!

About the author

BVBA QUANTUM LEAP DESIGN STUDIO