AANMELDEN BILLIT Billit-logo

Betaal je btw op onroerend verhuur?

Btw verschuldigd in 3 situaties

Verhuur of huur je onroerende goederen? Dan ben je in sommige gevallen btw verschuldigd. Sinds 1 januari 2019 zijn er enkele aanpassingen doorgevoerd. We lijsten het even voor je op.

1. Optionele btw-heffing

Gaat het om passieve verhuring, m.a.w. verhuur van onroerend goed zonder diensten, dan kunnen huurder en verhuurder kiezen voor btw-heffing. Dit moet je vervolgens vastleggen in de huurovereenkomst als een pro-fisco verklaring.

Waarom zou je hiervoor kiezen? Simpel, de btw is in dat geval aftrekbaar voor zowel de verhuurder als de huurder. Let wel: een belangrijke voorwaarde hierbij is dat de huurder het onroerend goed gebruikt voor een btw-activiteit. Het onroerend goed moet ook redelijk nieuw zijn. De verhuurder mag er namelijk nog geen btw op betaald hebben vóór 1 oktober 2018.

Daarbij houdt de fiscus wel geen rekening met betaalde btw voor afbraakwerken of de architect. Het gaat dan enkel om btw op facturen van de hoofdaannemer aan de bouwheer of verhuurder.

Je kan dit systeem dus toepassen bij verhuur van een gebouw met terrein – dan is de btw van toepassing op beide – maar nooit énkel voor een terrein. Wat wél kan, is een deel van een gebouw dat economisch zelfstandig functioneert, onderwerpen aan btw.

Nog een kanttekening: Werd de btw voor bedrijfsactiva afgetrokken, maar wordt het beroepsmatig gebruik ervan onderbroken? Dan moet er een btw-herziening plaatsvinden waarbij je de afgetrokken btw moet terugbetalen voor de periode die nog moet lopen. Voor gebouwen is een herziening verplicht als die wijziging binnen de 15 jaar plaatsvindt.

2. Verhuur van opslagruimtes

Wat de verhuring van opslagruimtes betreft, is er sinds januari 2019 wat veranderd. Wie verhuurt aan een btw-plichtige (B2B dus) kan btw toepassen indien het gebouw voor meer dan 50% als opslagruimte gebruikt wordt. Het moet dus niet langer 90% zijn.

Extra voorwaarde daarbij is wel dat de eventuele commerciële ruimte niet meer dan 10% van het gebouw inneemt. Voldoe je niet aan de voorwaarden, dan is optionele btw-heffing wel nog mogelijk. B2C-verhuring blijft bovendien nog steeds onderworpen aan btw.

3. Korte termijn

Vroeger kon je ervoor kiezen om géén btw toe te passen bij kortetermijnverhuur (max. 6 maanden) aan btw-plichtigen. Dat kan nu niet meer. Kortetermijnverhuur aan btw-plichtigen is nu in elk geval onderworpen aan btw. Voor verhuur aan particulieren of niet-btw-plichtige vzw’s ben je evenwel nog steeds geen btw verschuldigd.

Meer informatie over btw op onroerend verhuur? Vraag ernaar!

About the author

BVBA QUANTUM LEAP DESIGN STUDIO