AANMELDEN BILLIT Billit-logo

Investeringsaftrek van 25 % met 2 jaar verlengd

De Coronawet III verhoogde afgelopen jaar het basistarief voor de investeringsaftrek voor kmo’s van 8 % naar 25 %. Het ging dan om investeringen gebeurd tussen 12 maart 2020 en 31 december 2020. Deze maatregel is nu verlengd. Dat is goed nieuws voor tal van ondernemers.

Investeren in coronacrisis

Een investeringsaftrek is een fiscaal voordeel waarbij je als kmo eenmalig een percentage van de aanschaffings- of beleggingswaarde aftrekt van de belastbare winst. De verhoging van 8 naar 25 % kwam er om ondernemers te stimuleren om productieve investeringen te doen, ook in de crisisperiode. Deze maatregel vervalt nu niét op 31 december en is dus ook van toepassing op vaste activa verkregen of tot stand gebracht in 2021 en 2022.

Aanzienlijke besparing

Stel dat je een machine aankoopt van 100.000 euro. Dan kan je als eenmanszaak, vrij beroep of klein vennootschap 25.000 euro extra aftrekken van je belastbare winst, bovenop de jaarlijkse afschrijving van de aankoopwaarde van de machine.
Kom je als eenmanszaak in de hoogste belastingschijf van de personenbelasting terecht? Dan moet je 12.500 euro minder personenbelasting betalen dankzij de investeringsaftrek. Heb je een kleine vennootschap waarbij je eerste 100.000 euro winst tegen een verlaagd tarief van 20 % belast is? Dan verkrijg je een belastingbesparing van 5.000 euro.

Onvoldoende winst?

Nu kan het voorkomen dat je geen of niet voldoende winst hebt behaald. Ook dat is geen probleem, want je mag die niet-gebruikte investeringsaftrek in de personenbelasting onbeperkt overdragen en in de vennootschapsbelasting maximaal 1 jaar overdragen.

Voorwaarden investeringsaftrek

Natuurlijk zijn er bepaalde voorwaarden verbonden aan deze verhoogde investeringsaftrek. Zo moet het gaan om investeringen die enkel beroepsmatig zijn. Het fiscale voordeel telt dus niet voor de aankoop van personenwagens, wagens voor dubbel gebruik, een smartphone, e.d.
Het geldt wél voor nieuwe investeringen in materiële vaste activa als een gebouw (dat niet bedoeld is om nadien te verhuren of verkopen), een bestelwagen, machines, meubilair, beveiligingsmaatregelen, e.d. alsook voor immateriële vaste activa zoals ontwikkelingskosten.
Er is trouwens geen link met het aanslagjaar van je boekhouding. Het is de aankoopdatum die bepaalt of je in aanmerking komt: tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022. Overweeg je een investering te doen? Plan deze dan in voor de einddatum om nog van dit voordeel te genieten.

Benieuwd of deze verhoogde investeringsaftrek ook voor jou van toepassing is?
Neem contact met ons op. We bespreken het graag.