AANMELDEN BILLIT Billit-logo

Onbelast bijverdienen? Het kan!

Voordelig bijklussen in 3 stelsels

Zolang je voldoet aan specifieke voorwaarden en je bijverdienste binnen de perken blijft, kan je onbelast bijklussen. Dat kan dus in 3 stelsels, eventueel gecombineerd. Een overzicht van de opties!

Voorwaarden geldend voor elk stelsel

Natuurlijk staat er een limiet op het bedrag dat je mag bijverdienen. In 2019 mag je – het werk binnen de 3 stelsels samengeteld – niet meer dan 6.250 euro per jaar bijverdienen.

De maandelijkse grens ligt momenteel op 520,83 euro, tenminste als het gaat om diensten voor burgers en verenigingen. Als het verenigingswerk met sport te maken heeft, is de maandgrens 1.041,66 euro. Voor deeleconomie is er geen maandgrens.

Overschrijd je een van deze grenzen? Dan is de fiscus onverbiddelijk. Je verliest meteen het recht op belastingvrijstelling op ál je bijverdiensten, dus ook op wat nog onder de limiet viel.

In principe tellen de bedragen dan als ‘inkomsten uit arbeid’. Als je erin slaagt te bewijzen dat het toch niet om een échte professionele activiteit gaat, kan het nog onder de noemer ‘diverse inkomsten’ passen. Maar ook dan betaal je er nog 33% belastingen op.

Bijklussen van burger tot burger of voor een vereniging

Een andere burger of een vereniging een handje helpen, daar kan je een onbelast centje mee bijverdienen áls het effectief om een bijverdienste gaat. Dat betekent:

OF je hoofdjob als werknemer is minstens 4/5
OF je bent gepensioneerd
OF je bent zelfstandige

Sowieso mag je werk in bijverdienste niet dezelfde activiteit zijn als je hoofdjob. Op bijklussen.be vind je per stelsel de activiteiten waarmee je kan bijverdienen.

Als het om een dienst van burger tot burger gaat, mag je die niet met vaste regelmaat vervullen, want dan wordt het een bijberoep. Bij een vereniging kan je natuurlijk wel regelmatig hetzelfde klusje uitvoeren. Het is echter niet toegestaan dat je voor die vereniging als vrijwilliger én als bijklusser werkt.

De fiscus kijkt naar het brutobedrag dat je verdiende binnen het betrokken kalenderjaar en geregistreerd op bijklussen.be. Dit betreft dus ook onkosten- en verplaatsingsvergoedingen.

Bijverdienen via deeleconomie

Nog een manier om wat bij te verdienen? Je kan diensten aanbieden in het kader van de deeleconomie, via erkende platformen. In dat geval zijn er geen beperkingen wat de aard van de dienst betreft. Dit type bijverdienste staat ook open voor iedereen.

Het brutobedrag van inkomsten uit de deeleconomie is dan het bedrag uitbetaald door het platform, verhoogd met alle ingehouden sommen. Denk dan aan de vergoeding die je betaalt aan het platform voor haar tussenkomst.

En wat met RSZ?

Als je aan alle voorwaarden voldoet om onbelast bij te verdienen, is je activiteit officieel géén beroepsactiviteit. Zo niet, zijn je extra inkomsten sowieso volledig onderworpen aan RSZ, als werknemer of als zelfstandige.

Dit is vooral een aandachtspunt bij verenigingswerk. Als je de voorwaarden niet naleeft, geldt de relatie tussen jou en de vereniging als een arbeidsovereenkomst. In dat geval is je vergoeding in feite een loon en zijn beide partijen RSZ-bijdragen verschuldigd mét terugwerkende kracht. Dat vermijd je natuurlijk best.

Meer weten over onbelast bijverdienen? Neem contact met ons op!

About the author

BVBA QUANTUM LEAP DESIGN STUDIO